Test MAST

Jest przeznaczony do wypełnienia podczas badań przez lekarza. Może jednak w rozmowie z pacjentem skorzystać z niego inna osoba z personelu medycznego. Istnieją wersje do samodzielnego wypełniania przez pacjenta, oraz wersja skrócona. W przypadku pacjentów zaprzeczających problemowi alkoholowemu najlepszą metoda jest zadawanie pytań i dyskutowanie odpowiedzi, poprawia to rzetelność narzędzia. Test ten jest szczególnie przydatny do przekonania pacjenta o realnym problemie alkoholowym.

Pytanie Tak Nie
Czy uważa Pan/Pani, że pije Pan/Pani rano w normie (mniej lub tyle co inni)?
Czy kiedykolwiek wstał Pan/Pani rano po piciu poprzedniego dnia i nie pamiętał Pan/Pani części poprzedniego dnia?
Czy Pana/Pani małżonka/ek, rodzice lub ktoś z bliskiej rodziny miał do Pana/Pani żal lub pretensje o picie?
Czy potrafi Pan/Pani przerwać picie po wypiciu jednego lub dwóch kieliszków?
Czy miał Pan/Pani kiedyś poczucie winy z powodu picia?
Czy przyjaciele uważają Pana/Panią za pijącego w normie (mniej lub tyle samo co inni)?
Czy zawsze potrafi Pan/Pani przerwać picie, kiedy tego Pan/Pani chce?
Czy kiedykolwiek był Pan/Pani na zebraniu Anonimowych Alkoholików lub podobnego ruchu?
Czy kiedykolwiek brał Pan/Pani udział w bójce po wypiciu alkoholu?
Czy Pana/Pani picie było kiedykolwiek przyczyną konfliktów między Panem/Panią a małżonkiem, rodzicami lub krewnymi?
Czy Pana/Pani małżonek albo inny członek rodziny kiedykolwiek zwracał się o pomoc z powodu Pana/Pani picia?
Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani przyjaciela z powodu picia?
Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani kłopoty w pracy lub szkole z powodu picia?
Czy kiedykolwiek stracił Pan/Pani pracę z powodu picia?
Czy kiedykolwiek nie dotrzymał Pan/Pani zobowiązań, opuścił dom lub pracę na dwa dni lub więcej z powodu picia alkoholu?
Czy pije Pan/Pani dość często do południa?
Czy ktoś powiedział Panu/Pani, że ma Pan/Pani chorą wątrobę (np. marskość)?
Czy miał Pan/Pani kiedyś po dłuższym piciu:
TAK - majaczenie alkoholowe (Delirium tremens)
NIE - silne drżenia mięśniowe, albo słyszał Pan/Pani głosy lub widział rzeczy, których naprawdę tam nie było?
Czy kiedykolwiek zgłaszał się Pan/Pani do kogoś o pomoc z powodu picia?
Czy kiedykolwiek był Pan/Pani w szpitalu z powodu picia?
Czy kiedykolwiek był Pan/Pani pacjentem oddziału psychiatrycznego, a picie było przynajmniej częściową przyczyną, dla której tam się Pan/Pani znalazł?
Czy kiedykolwiek zwracał się Pan/Pani do szpitala, poradni, lekarza, psychologa lub duchownego z powodu kłopotów emocjonalnych, które przynajmniej częściowo były związane z alkoholem?
Czy kiedykolwiek był Pan/Pani zatrzymany za jazdę po pijanemu?
Czy był Pan/Pani zatrzymany lub osadzony w areszcie, choćby na kilka godzin z powodu zachowań spowodowanych alkoholem?
Pokaż wynik