Karty Jelinka dla mężczyzn

Pokazują one objawy charakterystyczne dla kolejnych etapów narastania choroby. Dzięki nim pacjenci mogą od razu zdiagnozować, na którym z etapów obecnie znajdują się. Etapy te odpowiadają wyróżnionym przez E.M. Jelinka fazom rozwoju i pogłębianiu się uzależnienia od alkoholu. Test ten uwzględnia specyficzne uwarunkowania nadużywania alkoholu przez kobiety i mężczyzn. Dlatego też istnieją dwa oddzielne zestawy pytań różne dla przedstawicieli każdej płci.

 
Objawy i etapy alkoholizmu u mężczyzn
Czy zdarzył Ci się kiedykolwiek któryś z poniższych objawów:
Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych):
 1. Wzrost tolerancji (musiałeś wypić więcej aby osiągnąć taki sam skutek)?
 2. Chwilowa utrata pamięci ("przerwy w życiorysie", okresy, w których robiłeś coś, czego nie pamiętasz)?
 3. Ukradkowe picie kiedy nikt nie patrzył?
 4. Myślenie o piciu (np. podczas pracy)?
 5. Szybkie picie (w celu szybkiego upicia się)?
 6. Unikanie rozmów o piciu, ponieważ czujesz się wtedy niezręcznie?
 7. Zaburzenia pamięci (nie możesz sobie przypomnieć co powiedziałeś ani tego co robiłeś)?
Faza krytyczna (ostra):
 1. Utrata kontroli (niemożność przewidzenia jak dużo wypijesz)?
 2. Usprawiedliwienie (znajdywanie wymówek do picia)?
 3. Uwagi ze strony innych osób dotyczące Twojego picia?
 4. Niekontrolowane wydawanie pieniędzy?
 5. Agresja słowna lub fizyczna?
 6. Wyrzuty sumienia (poczucie winy lub depresja w związku z piciem)?
 7. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanawiasz nie pić)?
 8. Zmiana sposobu picia (zmiana rodzaju lub marki alkoholu)?
 9. Utrata przyjaciół lub konflikty z innymi, które można uzasadnić piciem alkoholu?
 10. Utrata pracy lub problemy w pracy związane z piciem?
 11. Porzucanie hobby i zainteresowań, spędzanie tego czasu na piciu?
 12. Próby podjęcia jakiegoś leczenia w związku z piciem?
 13. Liczne pretensje wobec otoczenia?
 14. "Ucieczki" (przeprowadzanie się lub zmiana grona przyjaciół, aby "rozpocząć od nowa")?
 15. Zabezpieczenie dostępu do alkoholu (ukrywanie zapasów)?
 16. Picie rano (lub przed pójściem do pracy)?
Faza przewlekła:
 1. Picie mniej lub bardziej ciągle przez co najmniej 18 godzin ("ciąg")?
 2. Robienie rzeczy stanowiących pogwałcenie własnych zasad etycznych i moralnych?
 3. Nieprawidłowe lub splątane myślenie, słyszenie nieistniejących głosów lub brak orientacji w czasie i miejscu?
 4. Spadek tolerancji (czucie się i zachowanie jak po pijanemu po jednym kieliszku)?
 5. Trudne do sprecyzowania lęki i obawy?
 6. Tremor (drżenie rąk)?
 7. Poczucie beznadziejności lub myśli samobójczej?