Karty Jelinka dla kobiet

Pokazują one objawy charakterystyczne dla kolejnych etapów narastania choroby. Dzięki nim pacjenci mogą od razu zdiagnozować, na którym z etapów obecnie znajdują się. Etapy te odpowiadają wyróżnionym przez E.M. Jelinka fazom rozwoju i pogłębianiu się uzależnienia od alkoholu. Test ten uwzględnia specyficzne uwarunkowania nadużywania alkoholu przez kobiety i mężczyzn. Dlatego też istnieją dwa oddzielne zestawy pytań różne dla przedstawicieli każdej płci.

 
Objawy i etapy alkoholizmu u kobiet
Czy zdarzył Ci się kiedykolwiek któryś z poniższych objawów:
Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych):
 1. Wzrost tolerancji (musiałaś wypić więcej aby osiągnąć taki sam skutek)?
 2. Niechęć do rozmów o piciu?
 3. Przekonanie, że kobiety, które więcej piją są gorsze od mężczyzn?
 4. Zmiany osobowości podczas picia?
 5. Intensywniejsze picie tuż przed miesiączką?
 6. Poczucie większej inteligencji i bystrość podczas picia?
 7. Poczucie "nadwrażliwości"?
Wczesne stadium:
 1. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanowiłaś nie pić)?
 2. Uwagi ze strony innych osób dotyczące Twojego picia?
 3. Racjonalizacja picia (znajdowanie wymówek)?
 4. Chwilowe utraty pamięci ("przerwy w życiorysie", okresy, których nie pamiętasz) podczas picia?
 5. Niewyjaśnione stłuczenia lub zranienia?
 6. Picie w perspektywie stanięcia przed nową sytuacja?
Stadium środkowe:
 1. Zaniedbywanie jedzenia?
 2. Zabezpieczenie dostępu do alkoholu (chowanie zapasów)?
 3. Użalanie się nad sobą (litowanie się nad sobą)?
 4. Pretensje wobec otoczenia?
 5. Nadmierny liberalizm lub niedbały stosunek do dzieci wynikający z poczucia winy wywołanego piciem?
 6. Picie w celu poprawy nastroju, z równoczesnym poczuciem, że nastrój uległ obniżeniu?
 7. Uwagi ze strony innych, że możesz "nie być alkoholiczką"?
 8. Picie "na zapas" (picie przed okazją do picia) lub "dopijanie" (picie po okazji do picia)?
 9. Picie mniej lub bardziej ciągłe przez co najmniej 18 godzin?
Stadium późne:
 1. Rozpoczynanie dnia od picia alkoholu?
 2. Tremor (drżenie rąk)?
 3. Spadek tolerancji na alkohol (uczucie i postępowanie jakby było się pijanym po jednym kieliszku)?
 4. Picie ukradkiem?
 5. Picie zachłanne?
 6. Długotrwałe wyżuty sumienia?
 7. Obniżenie wartości osobistych związków?
 8. Noszenie alkoholu w torebce?