Witam!

Witam na stronie Gabinetu Psychoterapii, Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia deETOH. Zamieszczone tutaj materiały, pozwolą Państwu znaleźć informacje w zakresie form pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz porady dla ich rodzin.

Zakres usług

Gabinet Psychoterapii, Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia deETOH świadczy usługi z zakresu:

  • psychoterapii
  • konsultacji i porad dla osób nadużywających alkoholu
  • terapii dla osób uzależnionych od alkoholu
  • terapii dla członków rodzin osób uzależnionych
  • pomocy ofiarom przemocy
  • badań i konsultacji psychologicznych
Kwalifikacje
Magister psychologii - Anna Rybarczyk
   
Instytucja nadająca kwalifikacje Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej UW w Bydgoszczy
Rok nadania 1990
Uzyskany tytuł Magister Psychologii Klinicznej, Pierwszy Stopień Specjalizacji z Zakresu Psychologii Klinicznej
   
Instytucja nadająca kwalifikacje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Rok nadania 2001
Uzyskany tytuł Specjalista Psychoterapii Uzależnień
Odbyte kursy specjalistyczne

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Instytut Psychologii Zdrowia Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warszawa 2004.

Studium Terapii Uzależnień,
Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warszawa 1993.

Studium Pomocy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
Warszawa 1987-1988.

Studium Psychoterapii Indywidualnej [3-letnie],
Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Kraków 1997-1999.

Wprowadzenie do krótkoterminowej psychoterapii zaburzeń osobowości,
Szkolenie org. Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Kraków 2000.

Szkolenie I i II stopnia w zakresie Hipnozy klinicznej,
Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Kraków 1999.

Wprowadzenie do diagnozy klinicznej w oparciu o DSM-IV,
Szkolenie org. Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Kraków 1998.

Psychoterapia krótkoterminowa ukierunkowana na rozwiązywanie problemu,
Szkolenie org. Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej. Kraków 1997.